Hình Chúa Giêsu - Hình Chúa Giêsu 79
Hình Chúa Giêsu - Hình Chúa Giêsu G79

Mô tả Hình Chúa Giêsu G79:

Mã số hình: G79

Kích thước hình ảnh Chúa Giêsu G79:
- 50cm x 90cm
- 41cm x 75cm
- 33cm x 60cm

Hình Chúa Giêsu với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Chúa Giêsu khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Chúa Giêsu G79 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Canvas
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Backlit film
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Chúa Giêsu trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

CUng cấp dịch vụ in tranh công giáo chất lượng cao

Từ khoá Hình Chúa Giêsu G79: 

 • Hình Chúa Giêsu G79

 • Hình Chúa Giêsu

 • Hình Chúa Jesus

 • Hình Chúa Jesus đẹp

 • Hình Chúa Giêsu đẹp

 • Hình ảnh Chúa Jesus đẹp

 • Hình ảnh Chúa Giêsu đẹp

 • Hình Chúa Giêsu chất lượng cao

 • Hình ảnh Chúa Giêsu chất lượng cao

 • In hình Chúa Giêsu

 • In hình Chúa Jesus