Hình Công Giáo 98

Mô tả Hình Công Giáo GK98:

Mã số hình: GK98

Kích thước hình ảnh Công Giáo GK98:
- 70cm x 90cm
- 58cm x 75cm
- 46cm x 60cm

Tranh Công Giáo GK98 với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Công Giáo khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Công Giáo GK98 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Công Giáo trên chất liệu Canvas
- In hình Công Giáo trên chất liệu Backlit film
- In hình Công Giáo trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Công Giáo trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Công Giáo GK98: 

Hình Công Giáo

Hình Công Giáo GK98

Hình Thiên Chúa đẹp

Hình đạo Công Giáo

Tranh Công Giáo

Tranh Công Giáo đẹp

Hình ảnh Công Giáo chất lượng cao