Hình Chúa Giêsu 81 - Hình Chúa Giesu chị đóng đinh
Hình Chúa Giêsu G81 - Hình Chúa Giesu chịu đóng đinh

Mô tả Hình Chúa Giêsu G81:

Mã số hình: G81

Kích thước hình ảnh Chúa Giêsu G81:
- 58cm x 90cm
- 48cm x 75cm
- 38cm x 60cm

Hình Chúa Giesu chịu đóng đinh với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Chúa Giêsu khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Chúa Giêsu G81 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Canvas
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Backlit film
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Chúa Giêsu trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Chúa Giêsu G81: 

 • Hình Chúa Giêsu G81

 • Hình Chúa Giêsu

 • Hình Chúa Jesus

 • Hình Chúa Jesus đẹp

 • Hình Chúa Giêsu đẹp

 • Hình ảnh Chúa Jesus đẹp

 • Hình ảnh Chúa Giêsu đẹp

 • Hình Chúa Giêsu chất lượng cao

 • Hình ảnh Chúa Giêsu chất lượng cao

 • In hình Chúa Giêsu

 • In hình Chúa Jesus