Hình Chúa Giêsu 70 - in ảnh Chúa Giesu
Hình Chúa Giêsu G70 - in ảnh Chúa Giesu

Mô tả Hình Chúa Giêsu G70:

Mã số hình: G70

Kích thước hình ảnh Chúa Giêsu G70:
- 67cm x 90cm
- 55cm x 75cm
- 44cm x 60cm

In ảnh Chúa Giesu với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Chúa Giêsu khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Chúa Giêsu G70 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Canvas
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Backlit film
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Chúa Giêsu trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

chuyên sản xuất ảnh chúa Giesu chất lượng cao, đẹp và bền màu

Từ khoá Hình Chúa Giêsu G70: 

 • Hình Chúa Giêsu G70

 • Hình Chúa Giêsu

 • Hình Chúa Jesus

 • Hình Chúa Jesus đẹp

 • Hình Chúa Giêsu đẹp

 • Hình ảnh Chúa Jesus đẹp

 • Hình ảnh Chúa Giêsu đẹp

 • Hình Chúa Giêsu chất lượng cao

 • Hình ảnh Chúa Giêsu chất lượng cao

 • In hình Chúa Giêsu

 • In hình Chúa Jesus