Ảnh Chúa - Hình Chúa Giêsu 66
Ảnh Chúa - Hình Chúa Giêsu G66

Mô tả Hình Chúa Giêsu G66:

Mã số hình: G66

Kích thước hình ảnh Chúa Giêsu G66:
- 90cm x 80cm
- 60cm x 53cm

Ảnh Chúa với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in tranh Chúa Giêsu khổ lớn.

Quý khách có thể dùng Hình Chúa Giêsu G66 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Canvas
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Backlit film
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Chúa Giêsu trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Dịch vụ in ảnh công giáo đẹp

Từ khoá Hình Chúa Giêsu G66: 

 • Hình Chúa Giêsu G66

 • Hình Chúa Giêsu

 • Hình Chúa Jesus

 • Hình Chúa Jesus đẹp

 • Hình Chúa Giêsu đẹp

 • Hình ảnh Chúa Jesus đẹp

 • Hình ảnh Chúa Giêsu đẹp

 • Hình Chúa Giêsu chất lượng cao

 • Hình ảnh Chúa Giêsu chất lượng cao

 • In hình Chúa Giêsu

 • In hình Chúa Jesus