Tranh Chúa - Hình Chúa Giêsu 65
Tranh Chúa - Hình Chúa Giêsu 65

Mô tả Hình Chúa Giêsu G65:

Mã số hình: G65

Kích thước hình ảnh Chúa Giêsu G65:
- 90cm x 68cm
- 52cm x 40cm

Tranh Chúa với độ phân giải cao, kích thước lớn, phù hợp cho việc in Ành Chúa Giêsu khổ lớn.

Nhân in tranh chúa Giesu khổ lớn trên chất liệu Canvas nghệ thuật

Quý khách có thể dùng Hình Chúa Giêsu G65 in tranh trên các chất liệu như:
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Canvas
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu Backlit film
- In hình Chúa Giêsu trên chất liệu giấy ảnh
- In hình Chúa Giêsu trên vải Silk
Tuỳ vào mục đích sử dụng mà quý khách chọn chất liệu phù hợp.

Từ khoá Hình Chúa Giêsu G65: 

 • Hình Chúa Giêsu G65

 • Hình Chúa Giêsu

 • Hình Chúa Jesus

 • Hình Chúa Jesus đẹp

 • Hình Chúa Giêsu đẹp

 • Hình ảnh Chúa Jesus đẹp

 • Hình ảnh Chúa Giêsu đẹp

 • Hình Chúa Giêsu chất lượng cao

 • Hình ảnh Chúa Giêsu chất lượng cao

 • In hình Chúa Giêsu

 • In hình Chúa Jesus